این گروه توسط شرکت بزرگ مهاجرتی پرشین مایگرنت در راستای کمک و اطلاع رسانی دقیق و اصولی در زمینه آزمون پی تی ای تشکیل شده و ساپورت مالی و اطلاعاتی می شود تا کلاینت های این شرکت و تمام افرادی که در جستجوی منابع پی تی ای هستند بتوانند از این مجموعه استفاده کنند.

PTE for migration group

تمامی منابع این مجموعه به صورت “کاملا رایگان” در کانال تلگرامی بارگذاری می شوند و تمامی منابع توسط اساتید برجسته زبان انگلیسی که نمره 90 پی تی ای را در کارنامه درخشان خود دارند تایید شده و ویراش شده است.